Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017

(zgodnie z Uchwałą nr 551/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz uchwałą nr 796/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 listopada 2017 r.)

 

§ 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 801 rozdział 80146 w wysokości 128 579,00 zł dzielone są następująco:

 1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 35 000,00 zł,
 2. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek – 32 000,00 zł,
 3. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół pozostające w dyspozycji organu prowadzącego – 9 000,00 zł,
 4. organizacja szkoleń i seminariów przez organ prowadzący – 52 579,00 zł.

§ 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 854 rozdział 85446 w wysokości 9 264 ,00 zł dzielone są następująco:

 1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 2 000,00 zł,
 2. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów placówek – 5 264,00 zł,
 3. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów placówek pozostające w dyspozycji organu prowadzącego – 2 000,00 zł.

§ 3. Zasady wykorzystania środków określonych w § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1:

 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania w roku 2017 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach:

a)   I termin – do 31 maja 2017 r.,

b)  II termin  – do 30 listopada 2017 r.

 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego dokształcania zawodowego,
  2. potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie dokształcania zawodowego,
  3. rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym dokształcaniem.
 2. Do dofinansowania mają prawo:
  1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w wymiarze nie niższym niż ½ etatu,
  2. nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia umożliwiającą zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu w specjalnościach zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.
 3. Wnioski, o których mowa w pkt 1 są analizowane przez wskazanego pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.
 4. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucone.
 5. Pierwszeństwo w przyznaniu dopłaty do czesnego mają nauczyciele, którzy wcześniej nie korzystali z dofinansowania.
 6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. 1. Środki określone w § 1 pkt 2 i w § 2 pkt 2 przeznaczone  na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone są następująco:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – 6 000,00 zł,
  2. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 6 000,00 zł,
  3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 4 000,00 zł,
  4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 8 000,00 zł,
  5. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 4 000,00 zł,
  6. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni –                 4 000,00 zł,
  7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni – 5 264,00 zł.

 

§ 4. 2. W uzasadnionych przypadkach, kwoty ustalone w § 4 ust. 1 mogą być zwiększone ze środków określonych w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 3, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków.

§ 5. Dyrektor szkoły/placówki do 10 stycznia 2018 roku przedkłada w Starostwie Powiatowym sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w roku 2017 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 09:08

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.