Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019

(zgodnie z uchwałą nr 93/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 lutego 2019 r.)

 

 

§ 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 801 rozdział 80146 w wysokości 114 595,00 zł przeznacza się na:

 1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 25 000,00 zł,
 2. realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek – 49 000,00 zł, w tym:
 1. 39 000,00 zł przekazuje się  na konto szkół/placówek,
 2. 10 000,00 zł pozostaje na koncie Starostwa Powiatowego do dyspozycji dyrektorów szkół/placówek,
 1. organizację szkoleń i seminariów przez organ prowadzący – 40 595,00 zł.

§ 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 854 rozdział 85446 w wysokości 8 430,00 zł przeznacza się na:

 1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 5 000,00 zł,
 2. realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów
  placówek – 3 430,00 zł, w tym:
 1. 2 430,00 zł przekazuje się  na konto placówki,
 2. 1 000,00 zł pozostaje na koncie Starostwa Powiatowego do dyspozycji dyrektora placówki.

§ 3. Zasady wykorzystania środków określonych w § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1:

 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania w roku 2019 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach:

a)   I termin – do 31 maja 2019 r.,

b)  II termin  – do 30 listopada 2019 r.

 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego doskonalenia zawodowego,
  2. potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie dokształcania zawodowego,
  3. rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym dokształcaniem.
 2. Do dofinansowania mają prawo:
  1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w wymiarze nie niższym niż ½ etatu,
  2. nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia umożliwiającą zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu w specjalnościach zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.
 3. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje analizy złożonych wniosków pod względem formalnym, zawiadamia wnioskodawcę, w terminie 7 dni, o możliwości uzupełnienia i poprawienia błędów.
 4. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Pierwszeństwo w przyznaniu dopłaty do czesnego mają nauczyciele, którzy wcześniej
  nie korzystali z dofinansowania.
 6. W przypadku nauczyciela studiującego na więcej niż jednym kierunku bądź realizującego jednocześnie kilka form doskonalenia zawodowego, dofinansowanie nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania.
 7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. 1. Środki określone w § 1 pkt 2a i w § 2 pkt 2a  przeznaczone  na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone
są następująco:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – 4 000,00 zł,
  2. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 15 000,00 zł,
  3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 6 000,00 zł,
  4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 7 000,00 zł,
  5. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 4 000,00 zł,
  6. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 3 000,00 zł,
  7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni – 2 430,00 zł.

§ 4. 2. W uzasadnionych przypadkach, kwoty ustalone w § 4 ust. 1 mogą być zwiększone
ze środków określonych w § 1 pkt 2b i § 2 pkt 2b, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków.

§ 5. Dyrektor szkoły/placówki do 10 stycznia 2020 roku przedkłada w Starostwie Powiatowym sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w roku 2019 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 14:10

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj