Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2024 r.:

 • specjalności kształcenia:

a)    wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną;

b)   diagnoza i terapia integracji sensorycznej;

c)    edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

d)   logopedia, neurologopedia;

e)    psychopedagogika;

f)    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną;

g)   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną;

h)   pedagogika, doradztwo zawodowe i edukacyjne;

i)     pedagogika specjalna;

j)     surdopedagogika;

k)   tyflopedagogika;

l)     oligofrenopedagogika;

m)  psychologia i interwencja kryzysowa;

n)   psychologia dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju;

o)   psychoterapia dzieci i młodzieży;

p)   terapia rodzin;

q)   poradnictwo rodzinne i psychologiczne;

r)    przygotowanie pedagogiczne;

s)    zarządzanie w oświacie;

t)     muzykoterapia;

u)   nauczanie wychowania do życia w rodzinie;

v)   nauczanie etyki;

w)  przedmioty zawodowe – rachunkowość.

 • formy kształcenia:

a)  studia podyplomowe;

b)  studia wyższe;

c)  kursy kwalifikacyjne;

d) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

e) konsultacje i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzone przez konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

w roku 2024

Wnioski o przyznanie dofinansowania czesnego w roku 2024 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach:

a)   I termin – do 31 maja 2024 r.,

b)  II termin – do 30 listopada 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego doskonalenia zawodowego,
 • potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie dokształcania zawodowego,
 • rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym dokształcaniem.

Do dofinansowania mają prawo nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia w specjalnościach wymienionych w uchwale, zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.

Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku jednocześnie, dofinansowanie nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Środki przeznaczone  na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone są następująco:

1)  Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – 6 000,00 zł,

2)  Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 54 000,00 zł,

3)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 39 000,00 zł,

4)  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 15 000,00 zł,

5) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 28 000,00 zł,

6) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 5 000,00 zł,

7) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni – 10 000,00 zł,

8)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni – 3 500,00 zł,

9) Bursa Międzyszkolna we Wrześni – 5 500,00 zł.

W uzasadnionych przypadkach, kwoty te mogą być zwiększone, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Violetta Król
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-18 12:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.