Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2023 r.:

 • specjalności kształcenia:

  1.       wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną;

  2.       edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

  3.       praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

  4.       logopedia, neurologopedia;

  5.       surdopedagogika;

  6.       tyflopedagogika;

  7.       oligofrenopedagogika;

  8.       diagnoza i terapia pedagogiczna;

  9.       terapia rodzin;

  10.   diagnoza i terapia integracji sensorycznej;

  11.   psychoterapia dzieci i młodzieży;

  12.   poradnictwo rodzinne i psychologiczne;

  13.   psychologia; psychologia i interwencja kryzysowa;

  14.   pedagogika, doradztwo zawodowe i edukacyjne;

  15.   psychopedagogika;

  16.   pedagogika specjalna;

  17.   przygotowanie pedagogiczne;

  18.   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

  19.   edukacja włączająca;

  20.   nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie;

  21.   przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych – turystyka, hotelarstwo, gastronomia;

  22.   muzykoterapia;

  23.   chemia w szkole;

  24.   fizyka;

  25.   biologia;

  26.   zarządzanie oświatą.

 • formy kształcenia:

a)      studia podyplomowe;

b)       studia wyższe;

c)       kursy kwalifikacyjne;

d)  seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

e)  konsultacje i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzone przez konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

w roku 2023

Wnioski o przyznanie dofinansowania czesnego w roku 2023 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach:

a)   I termin – do 31 maja 2023 r.,

b)  II termin – do 30 listopada 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego doskonalenia zawodowego,
 • potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie dokształcania zawodowego,
 • rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym dokształcaniem.

Do dofinansowania mają prawo nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia w specjalnościach wymienionych w uchwale, zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.

Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku jednocześnie, dofinansowanie nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Środki przeznaczone  na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone są następująco:

1)  Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – 3 000,00 zł,

2)  Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 32 000,00 zł,

3)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 31 000,00 zł,

4)  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 8 000,00 zł,

5)  Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 21 500,00 zł,

6)  Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 14 000,00 zł,

7)  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni – 9 500,00 zł,

8)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni – 3 000,00 zł,

9)  Bursa Międzyszkolna we Wrześni – 3 000,00 zł.

W uzasadnionych przypadkach, kwoty te mogą być zwiększone, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Violetta Król
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 08:57

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.