Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania stypendium motywacyjnego zgodnie z

UCHWAŁĄ NR 204/XXXIII/2017

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 r.

Wydział Edukacji,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 44 14.

Zasady i procedury przyznawania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne: 

Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

- za osiągnięcia naukowe,

- za osiągnięcia artystyczne.

Jednorazowe stypendium motywacyjne ma na celu rozbudzanie aspiracji uczniów, wspieranie ich uzdolnień oraz nagradzanie ich osiągnięć.

 

Tryb ubiegania się o jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne za poprzedni rok szkolny:
 

- jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,
z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne,

- wniosek należy złożyć w terminie do 30 września, w Starostwie Powiatowym we Wrześni,

- do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata,

- wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

 

Pracownik Wydziału Edukacji przeprowadza analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, zawiadamia wnioskodawcę o możliwości poprawienia błędów i uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

 

Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, nie będą rozpatrywane.

 

Stypendium motywacyjne przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

 

O decyzji Zarządu Powiatu powiadamiany jest wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów.

​​​​​​​

Stypendium motywacyjne przyznawane jest raz w roku. Wręczenie stypendiów motywacyjnych odbywa się w sposób uroczysty.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2015-04-29
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-04-29 08:41
  • zmodyfikował: Violetta Król
    ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 14:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.