Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydawanie i cofnięcie upoważnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów

Wydział Komunikacji  i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – informacja

tel. 61 640 44 01.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.),  
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768)

 

W/w czynności dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • kserokopię dowodu osobistego + oryginał do wglądu,  
 • kserokopię świadectwa szkolnego (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie) + oryginał (y) do wglądu,  
 • kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) + oryginał (y) do wglądu,  
 • kserokopię zaświadczenia o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej + oryginał (y) do wglądu,  
 • kserokopię zaświadczeni potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 w/w rozporządzenia + oryginał do wglądu,  
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

Opłaty

Za wydanie uprawnienia diagnosty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48 zł.

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; w tytule: "wydanie uprawnienia dla diagnosty".

Termin i sposób załatwienia

Wydanie uprawnienia następuje w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 08:23
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 09:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 08:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.