Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – informacja,

tel. 61 640 44 02, 640 44 81.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1260).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30 - 15:30, wtorek-piątek 7:30 - 14:30.

1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd, starosta wrzesiński, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje starosta wrzesiński, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 miesięcy do 2 lat. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

Do wniosku należy załączyć:

 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

Organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

 • przyjmuje wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wraz z dołączonymi dokumentami,
 • zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne,
 • wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • zamieszcza w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści: “Pojazd czasowo wycofany z ruchu na okres do dnia .....”, podając datę, do kiedy pojazd jest wycofany z ruchu, potwierdza to podpisem oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, a następnie kartę pojazdu zwraca właścicielowi pojazdu.

 

Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 

Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu.

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemnywniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Opłaty

 • za decyzję o czasowym wycofaniu (na okres 2 miesięcy) - 80 zł.
 • łączna kwota za czasowe wyłączenie z ruchu na okres 4 lat wynosi 150 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: w dniu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:37
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 12:49

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.