Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – informacja,

tel. 61 640 44 81, 640 44 01.

Podstawa prawna:   

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.  poz. 1907 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014 r.poz. 402 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministar Transportu, Budownictwa i Gospodarki Moraskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administarcyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r. poz. 916).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Załączniki:

 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 6. cennik,
 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
 8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

Opłaty:


Za wydanie zezwolenia:

Do 1 roku - 250 zł

Do 2 lat - 300 zł

Do 3 lat - 350 zł

Do 4 lat - 450 zł

Do 5 lat - 550 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłaty  można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030.

Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Tryb odwoławczy
Wprzypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:15
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 12:42
 • opublikował: Elwira Haręźlak
  data publikacji: 2018-05-08 10:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.