Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter - informacja

tel. 61 640 44 88, 640 44 92,

rejestracja - tel. 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 77.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1260),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1038 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1088),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 2014 r., poz. 1813).


Uwaga !

Adnotacji można dokonać w Wydziale Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Spraw związanych z wprowadzeniem adnotacji można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • dowód rejestracyjny,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • fakturę lub rachunek za montaż ww. instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • poświadczenie szczelności zbiornika LPG – wymagane w przypadku przeprowadzenia badania technicznego,
 • badanie techniczne okresowe – jeżeli minął rok od daty zamontowania instalacji w pojeździe,
 • oświadczenie o wspólności majątkowej w celu dopisania współmałżonka do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela.

Opłaty

Od dokonywanej adnotacji nie pobiera się opłat. Wyjątkiem jest opłata skarbowa: 17 zł -za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo" oraz typ, markę, i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Dokonanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim wypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:29
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 13:06

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.