Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydawanie zezwoleń i wypisów z tych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych-specjalnych przewozów osób na obszarze powiatu


Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – informacja,

tel. 61 640 44 01, 640 44 81.

Podstawa prawna: 

 • art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 6 wrześni 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016 r. poz. 1907 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz 916)
 • Rozporzadzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.07.315.1 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z pózm. zm.)

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

Opłaty: wg

 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz 916)
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 7 dni po otrzymaniu wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie za pokwitowaniem Przedsiębiorcy oryginałów zafoliowanych, tj. zezwolenia i wypisów

Tryb odwoławczy:

w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:31
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 07:17
 • opublikował: Elwira Haręźlak
  data publikacji: 2018-05-08 10:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.