Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zatwierdzenie / Zaopiniowanie projektów czasowej lub stałej organizacji ruchu

na drogach powiatowych i gminnych


 

Wydział Dróg Powiatowych, ul. 3 Maja 3, pok. 3, tel. (61) 640 45 41

Podstawa prawna: Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Do wniosku* o zatwierdzenie / zaopiniowanie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu, na drodze powiatowej lub gminnej, należy dołączyć projekt organizacji ruchu w min. 2 egz. zawierający:

 1. kartę uzgodnień, tj. opinie:

 1. Komendy Powiatowej Policji – w przypadku, gdy organizacja ruchu obejmuje drogi powiatowe,

 2. Zarządcy dróg gminnych – w przypadku, gdy organizacja ruchu obejmuje drogi gminne,

 3. innych jednostek, np. GDDKiA, WZDW lub organów zarządzających ruchem
  – w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii
  (w takim przypadku, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia).

 1. opis techniczny zawierający:

 1. podstawę opracowania projektu,

 2. zakres opracowania z podaniem przyczyny wprowadzenia zmiany organizacji ruchu,

 3. charakterystykę drogi oraz warunków ruchu na drodze z podaniem szerokość drogi, chodników, a także innych elementów znajdujących się w pasie drogowym i mających wpływ na zmianę organizacji ruchu,

 4. opis projektowanych rozwiązań z objaśnieniem jak będzie wyglądała zmieniona org. ruchu,

 5. zasady lokalizacji znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w oparciu
  o załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej org. ruchu lub nowej stałej org. ruchu oraz przywrócenia poprzedniej stałej org. ruchu,

 7. imię i nazwisko oraz podpis projektanta.

 1. plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy,

 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający lokalizację istniejącego, projektowanego i usuwanego oznakowania oraz parametry geometrii drogi 
  (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1: 2 000 lub schematy).

 * adresaci wniosku:

zatwierdzenie – Starosta Wrzesiński

zaopiniowanie – Zarząd Powiatu Wrzesińskiego lub Starosta Wrzesiński (w przypadku skrzyżowań z drogą wyższej kategorii lub drogi objętej objazdem).

Opłaty: bez opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: zatwierdzenie / zaopiniowanie projektu organizacji ruchu.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 12:22
 • zmodyfikował: Edward Brzóstowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 12:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.