Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA NR 157/2015
ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania 
wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego 

1. Wyróżnienie

 • Lider Powiatu Wrzesińskiego jest wyróżnieniem przyznawanym w uznaniu za aktywność społeczną lub zawodową wykraczającą poza podstawowe obowiązki. 
 • Wyróżnienie przyznawane jest przez Zarząd Powiatu we Wrześni osobom, instytucjom, organizacjom wyróżniającym się, działającym na rzecz powiatu wrzesińskiego i jego mieszkańców, za szczególne zasługi dla powiatu wrzesińskiego w obszarze m.in. gospodarki, rolnictwa, ekologii, kultury, edukacji, sportu, zdrowia, samorządności, ochrony ludności i szeroko rozumianych spraw społecznych. 
 • Wyróżnienie jest honorowe i nie niesie ze sobą korzyści materialnych. 
 • Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje i organizacje. 
 • Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Zarząd Powiatu.
 • Wręczenie wyróżnienia ma charakter uroczysty, zwyczajowo odbywa się podczas sesji Rady Powiatu i uroczystości. Wnioskodawca może zaproponować termin bądź okoliczność wręczenia.
 • Wyróżnienie wręcza starosta wrzesiński lub inny członek Zarządu.

2. Wnioski

 • Z wnioskiem mogą występować osoby fizyczne, prawne, instytucje i organizacje.
 • Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego, jednak nie później niż miesiąc przed proponowanym terminem wręczenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie tego terminu.
 • Wniosek składa się na formularzu, który można pobrać ze strony www.wrzesnia.powiat.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego     we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września. Formularz należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Wniosek wpływa do Wydziału Promocji i Kultury Starostwa, który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wydaje opinię o zgłoszonej osobie. W razie potrzeby wydział ten może zwrócić się o pomoc w wydaniu opinii do innego wydziału bądź jednostki organizacyjnej. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania wyróżnienia podejmuje Zarząd Powiatu, o czym wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie.
 • Zarząd Powiatu we Wrześni może przyznać wyróżnienie Lider Powiatu Wrzesińskiego z własnej inicjatywy.

3. Statuetki

 • Materialnym wymiarem wyróżnienia jest szklana statuetka. 
 • W razie błędnie wypełnionego formularza z danymi kandydatów do wyróżnienia (imię, nazwisko, tytuł, nazwa) odpowiedzialność ponosi wnioskodawca. 
 • Za przygotowanie statuetek odpowiedzialny jest Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni.
 • Wydatki związane z przyznaniem wyróżnienia pokrywa się z budżetu powiatu.

4. Dane osobowe

 • Odebranie statuetki oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-10-02
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-10-02 14:06
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 13:45

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-10-02
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-10-02 14:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.