Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 33/ 2011

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 października 2011 r.

 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania patronatu starosty wrzesińskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Zasady przyznawania patronatu

§ 1.1. Zarządzanie określa zasady obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych 
na terenie powiatu wrzesińskiego patronatem starosty wrzesińskiego.

2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 • patronat – patronat starosty wrzesińskiego;
 • starosta – starosta wrzesiński;
 • starostwo – Starostwo Powiatowe we Wrześni;
 • impreza – impreza lub wydarzenie, które ubiega się o objęcie patronatem.

§ 2.1. Patronat przyznawany jest przez starostę przedsięwzięciom i uroczystościom o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym o dużym znaczeniu dla rozwoju 
i promocji powiatu, w szczególności przyczyniającym się do: promocji powiatu, 
ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu; rozwoju aktywności gospodarczej; promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; działań na rzecz ochrony środowiska; rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.

2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter imprezy.

3. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

4. Przyznanie patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych 
na zakup upominków (pucharów, statuetek lub innych nagród rzeczowych).

§ 3. 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez starostę.

 

ROZDZIAŁ II

Procedura przyznania patronatu

§ 1.1. Z wnioskiem o objęcie imprezy patronatem występuje jej organizator.

2. Wniosek składa się do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się impreza.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie.

§ 2.1. Wniosek składa się na formularzu, który można pobrać ze strony www.wrzesnia.powiat.pl
lub w Biurze Obsługi Interesanta. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wniosek można złożyć w BOI lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni,

ul. Chopina 10, 62-300 Września.

§ 3.1. Po złożeniu wniosku starosta zwraca się o wydanie opinii do merytorycznego wydziału starostwa w sprawie zasadności przyznania patronatu imprezie.

2. Opinia powinna zwierać w szczególności informacje na temat charakteru imprezy oraz formy jej wsparcia.

3. Wydział merytoryczny wydaje opinię w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
od starosty.

4. Po otrzymaniu opinii, starosta decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu.

5. O przyznaniu bądź nie patronatu starosty organizator powiadamiany jest pisemnie.

 

ROZDZIAŁ III

Korzystanie z patronatu

§ 1. 1. Organizator imprezy, której przyznany został patronat, zobowiązany jest do:

1) poinformowania uczestników imprezy o przyznanym wyróżnieniu,

2) umieszczenia informacji o przyznaniu patronatu we wszystkich materiałach

promocyjnych,

3) umieszczenia herbu powiatu we wszystkich materiałach promocyjnych, herb

znajduje się w załączniku nr 2,

4) przekazania redakcji „Przeglądu Powiatowego” informacji na temat imprezy

oraz fotografii ją dokumentujących (adres mailowy: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl).

2. Plakat imprezy, jeśli taki powstanie, organizator zobowiązany jest przesłać 
do akceptacji na adres: promocja@wrzesnia.powiat.pl.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może, w oparciu o opinię wydziału merytorycznego starostwa, odebrać przyznane poprzednio wyróżnienie. O odebraniu patronatu organizator jest informowany niezwłocznie.

4. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji 
z używania wyróżnienia.

 

ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 11:24
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 14:48

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 11:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.