Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 252 / 2018

PROTOKÓŁ NR 252/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii na dzień otwarcia ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dodał, że w związku z powyższym proponuje się unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1036/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe na dzień otwarcia ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dodał, że w związku z powyższym proponuje się unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1037/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Przedstawienie odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu na „Zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące postępowania przetargowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Nadmienił, że z uwagi na konieczność doprecyzowania treści specyfikacji w zakresie udzielonych odpowiedzi zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 22 sierpnia 2018 roku na dzień 24 sierpnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.37.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 22 sierpnia 2018 roku na dzień 24 sierpnia 2018 roku.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 252 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-09-25 12:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.