Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 246 / 2018

PROTOKÓŁ NR 246/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Podinspektorowi Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Karolinie Opielskiej pełnomocnictwa do podpisania wraz z drugim członkiem zarządu powiatu wrzesińskiego umowy kompleksowej na dostarczenie paliwa gazowego do budynku znajdującego się w Grzymysławicach, nr dz. 41/24.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się udzielić pełnomocnictwa Karolinie Opielskiej, podinspektorowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich do podpisania wraz z drugim członkiem Zarządu Powiatu umowy kompleksowej na dostarczenie paliwa gazowego do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnym Technologii. Dodała, że wzór przedmiotowej umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1012/2018 w sprawie udzielenia Podinspektorowi Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Karolinie Opielskiej pełnomocnictwa do podpisania wraz z drugim członkiem zarządu powiatu wrzesińskiego umowy kompleksowej na dostarczenie paliwa gazowego do budynku znajdującego się w Grzymysławicach, nr dz. 41/24 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy części 3 – wyposażenie kuchenne.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchennego do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się:

1) odrzucić ofertę wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z uwagi na to, iż treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji,

2) unieważnić niniejsze postępowanie z powodu tego, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1013/2018 w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy części 3 – wyposażenie kuchenne została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy cz. 4 – sprzęt AGD.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę i montaż sprzętu AGD do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się:

1) odrzucić ofertę wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z uwagi na to, iż treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji,

2) unieważnić niniejsze postępowanie z powodu tego, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1014/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy cz. 4 – sprzęt AGD została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy części 5 – szafy.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na zakup, dostawę i montaż szaf do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z powodu tego, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1015/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy części 5 – szafy została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy cz. 6 – wyposażenie łazienek.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę i montaż wyposażenia łazienek do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się:

1) odrzucić ofertę wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z uwagi na to, iż treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji,

2) unieważnić niniejsze postępowanie z powodu tego, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1016/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy cz. 6 – wyposażenie łazienek została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy części 7 – totem informacyjny.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na zakup, dostawę i montaż totemu informacyjny do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z powodu tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1017/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Dotyczy części 7 – totem informacyjny została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/ 

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

4. Rafał Zięty /-/ 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 246 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2018-09-25 09:43
  • zmodyfikował: Marta Maciejczak
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 09:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.