Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 247 / 2018

PROTOKÓŁ NR 247/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

Rafał Zięty, członek Zarządu, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części III – sala szkoleniowa: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) – nr referencyjny 272.11.2018.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii umożliwiającego realizację szkoleń praktycznych z zakresu tematyki:

 • motoryzacja,
 • budowa oraz diagnostyka pojazdów,
 • podstawy komunikacji,
 • techniki usuwania wad karoserii

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Abplanalp Sp. z o.o.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 1018 /2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części III – sala szkoleniowa: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) – nr referencyjny 272.11.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) – nr referencyjny 272.11.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem biurowym umożliwiającym realizację szkoleń teoretycznych oraz praktycznych z zakresu tematyki:

 • podstawy budowy i diagnostyki pojazdów,
 • techniki usuwania wad karoserii,
 • magistrale komunikacyjne

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Abplanalp Sp. z o.o.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 1019 /2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) – nr referencyjny 272.11.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Rafał Zięty zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. 

1. Paweł Guzik /-/ 

2. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

3. Rafał Zięty /-/ 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 247 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Zięty
 • opublikował: Marta Maciejczak
  data publikacji: 2018-09-25 10:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.