Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 249 / 2018

PROTOKÓŁ NR 249/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. I – nr referencyjny 272.16.2018.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację zajęć:

 • podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary
 • oraz podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Abplanalp Sp. z o.o.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1029/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. I – nr referencyjny 272.16.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. II – nr referencyjny 272.16.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację Stanowisk Technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków (R011) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych:

 • ręczne zgrzewanie oporowe,
 • ręczne zgrzewanie łukowe kołków,
 • ręczne klejenie

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1030/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. II – nr referencyjny 272.16.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. IV – nr referencyjny 272.16.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie:

 • sali szkoleniowej (R013) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację zajęć: podstawy układów sterowania, podstawy układów bezpieczeństwa, podstawy wizualizacji, podstawy i diagnostyka systemów wizyjnych, podstawy pneumatyki, standardy oprogramowania w przemyśle samochodowym;
 • sali szkoleniowej PLC, technika napędowa (R013) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację zajęć: podstawy układów sterowania, podstaw układów bezpieczeństwa, podstawy techniki napędowej, podstawy komunikacji sieciowej

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1031/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. IV – nr referencyjny 272.16.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. V – nr referencyjny 272.16.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji szkoleniowej Badania nieinwazyjne, kontrolerzy wizualni, technika połączeń śrubowych (R014) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację zajęć:

 • konserwacja i naprawa narzędzi do połączeń śrubowych,
 • szkolenia aplikacyjne,
 • pomiary, badania oraz kalibracja urządzeń

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1032/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. V – nr referencyjny 272.16.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. VI – nr referencyjny 272.16.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni CAD/CAM w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację celów dydaktyczno-szkoleniowych:

 • projektowanie procesów technologicznych z zastosowaniem programów komputerowych do wspomagania konstruowania i wytwarzania

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1033/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. VI – nr referencyjny 272.16.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. VII – nr referencyjny 272.16.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni spawalnictwa w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych  Technologii wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym realizację celów dydaktyczno-szkoleniowych:

 • szkolenia spawaczy w zakresie takich metod spawania jak: MMA, MIG, TIG, MAG

proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Abplanalp Sp. z o.o.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1034/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. VII – nr referencyjny 272.16.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/ 

2. Waldemar Grzegorek /-/ 

3. Paweł Guzik /-/ 

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

5. Rafał Zięty /-/ 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 249 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Maciejczak
  data publikacji: 2018-09-25 11:47
 • zmodyfikował: Marta Maciejczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 11:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.