Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 251 / 2018

PROTOKÓŁ NR 251/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2018 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zakupu, dostawy i montażu wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

  • część I – wyposażenie kuchenne,
  • część II – sprzęt AGD,
  • część III – szafy,
  • część IV – totem informacyjny.

Dopowiedziała, że dla każdej z części wyznacza się termin realizacji zamówienia w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Uzupełniła, że wadium nie jest wymagane. Nadmieniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.37.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni do protokolarnego przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha.

Żaneta Kowalczyk, podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że dnia 6 lipca 2018 roku w wyniku przeprowadzonych rokowań została sprzedana nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym, położona we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki. Poinformowała, że w związku z powyższym należy upoważnić pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni w osobach:

1) Elżbieta Helman – kierownik Referatu Gospodarczego,

2) Maciej Michalak – podinspektor Referatu Gospodarczego,

3) Joanna Makowska-Mirecka – inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,

4) Żaneta Kowalczyk – podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

do dokonania czynności mających na celu protokolarne przekazanie przedmiotowej nieruchomości wyłonionemu nabywcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1035/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni do protokolarnego przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/ 

2. Waldemar Grzegorek /-/ 

3. Paweł Guzik /-/ 

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

5. Rafał Zięty /-/ 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 251 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2018-09-25 12:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.