Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 275 / 2018

PROTOKÓŁ NR 275/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że:

1) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.404,90 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego;

2) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.865,10 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

Dodała, że ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian w rozdziale 60014 – „Drogi powiatowe:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” o kwotę 111.000,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września” o kwotę 70.000,00 zł;

3) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P– budowa chodnika w m. Stępocin” o kwotę 41.000.00 zł.

Nadmieniła, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

 

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1163/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 1164/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 1165/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Beata Matuszewskapoinformowała, że:

1) dochody budżetu ustala się w kwocie 130.520.114,10 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 54.745.741,79 zł;

2) wydatki budżetu ustala się w kwocie 126.351.962,67 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 54.751.904,16 zł;

3) rezerwę ogólną tworzy się w wysokości 473.961,00 zł;

4) rezerwę celową tworzy się w wysokości 1.110.318,00 zł;

5) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określa się w kwocie 13.322.171,00 zł, w tym 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Zaznaczyła, że zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, projekty te muszą być przekazane Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1166/2018 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) 1167/2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

zostały podjęte jednomyślnie

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 275 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.