Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 202 / 2018

PROTOKÓŁ NR 202/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 lutego 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku. Dodała, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Dopowiedziała, że termin realizacji zamówienia wyznacza się od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 roku, zaś termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł. Zaznaczyła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena 95 % oraz czas uruchomienia poszczególnych transz kredytu 5 % (przy czym minimalny oceniany okres 2 dni robocze, a maksymalny 5 dni roboczych). Uzupełniła, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 26 marca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.5.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                   

2. Waldemar Grzegorek /-/               

3. Paweł Guzik /-/                              

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                  

5. Rafał Zięty /-/                               

 

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 202 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-03-07 11:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.