Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 207 / 2018

PROTOKÓŁ NR 207/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 879/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku. Dodała, że:

1) zmienia się czas trwania okresu obrachunkowego dla ostatniej płatności odsetek na okres od 1 października 2024 roku do 30 listopada 2024 roku z terminem płatności do dnia 15 grudnia 2024 roku;

2) zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w tabeli z zadaniami inwestycyjnymi, które zostaną pokryte z planowanego kredytu poprzez:

• zwiększenie lub zmniejszenie kwot zaplanowanych na realizację zadań majątkowych,

• wprowadzenie do budżetu Powiatu Wrzesińskiego nowych zadań majątkowych,

• rezygnację z realizacji poszczególnych zadań majątkowych;

3) uruchomienie kredytu nastąpi po przedłożeniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.5.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz                  

2. Waldemar Grzegorek               

3. Paweł Guzik                            

4. Jerzy Mazurkiewicz                  

5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 207 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-06 10:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.