Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 209 / 2018

PROTOKÓŁ NR 209/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Przedstawienie sprawy związanej z wyrażeniem zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.16.2017.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że firma MIRBUD S.A. wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.16.2017, zawartej w dniu 25 sierpnia 2017 roku w sprawie budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Przedstawiła projekt zgody na dokonanie cesji wierzytelności w przedmiotowej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.042.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.16.2017 dotyczącej Budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy dostawy, rozmieszczenia, instalacji i montażu sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zadania został podzielony na dwie części:

1) część I – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja instalacji do filtracji gazów spawalniczych,

2) część II – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni obrabiarek CNC.

Dopowiedziała, że termin dostawy zamówienia ustala się dla:

1) części I – minimalnie do 7 tygodni, maksymalnie do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy,

2) części II – minimalnie do 10 tygodni, maksymalnie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.700,00 zł dla części I oraz 18.500,00 zł dla części II. Uzupełniła, że od wykonawcy wymaga się także zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena 60 pkt, termin dostawy 20 pkt, czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 20 pkt. Dodała, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.10.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz                    

2. Waldemar Grzegorek               

3. Paweł Guzik                              

4. Jerzy Mazurkiewicz                   

5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 209 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-06 10:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.