Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 211 / 2018

PROTOKÓŁ NR 211/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się dokonać modyfikacji w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku. Dodała, że zmiana dotyczy kwot kapitału pozostających do spłaty, które zostały ujęte w tabeli w załączniku nr 1 do specyfikacji stanowiącym formularz oferty. Dopowiedziała, że w związku z powyższym zasadne jest przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 28 marca 2018 roku na dzień 6 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 28 marca 2018 roku na dzień 6 kwietnia 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                  

2. Waldemar Grzegorek /-/             

3. Paweł Guzik /-/                             

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                  

5. Rafał Zięty /-/                               

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 211 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-06 10:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.