Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 220 / 2018

PROTOKÓŁ NR 220/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki, które są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Dodała, że przedmiotowe sprawozdanie należy przekazać do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 kwietnia. Przypomniała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego będzie rozpatrywać i zatwierdzać ww. sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, na sesji absolutoryjnej.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął sprawozdanie finansowe Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” w sprawie dofinansowania wyjazdu na koncert zespołu „Śląsk”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Koło Emerytów i Rencistów „Solidarność” zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe w związku z wyjazdem na koncert zespołu „Śląsk”. Dodała, że koncert odbędzie się dnia 18 maja 2018 roku w Poznaniu. Nadmieniła, że koło nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie działań w ramach otwartego konkursu ofert, zatem nie może pozyskiwać środków.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8120.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu członków Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność”  na koncert zespołu „Śląsk” w kwocie 4.000,00 zł.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 220 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-13 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.