Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 231 / 2018

PROTOKÓŁ NR 231/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni obrabiarek CNC w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zadań:

1) obsługa i wytwarzanie przedmiotów na centrum tokarskim i frezarskim,

2) kształcenie i szkolenie operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,

3) poznanie różnych typów sterowania OSN.

Dodał, że ustala się minimalny termin realizacji zamówienia do 14 tygodni, a maksymalny do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dopowiedział, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 18.500,00 zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Nadmienił, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena – 60 pkt, termin dostawy – 20 pkt oraz czas reakcji serwisu – 20 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.27.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Modyfikacja kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września należy dokonać modyfikacji kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót. Przedstawił zakres zmiany, której uległ załącznik nr 6 do specyfikacji – kosztorys ofertowy. Dodał, że w związku z powyższym zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku na dzień 13 czerwca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.25.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził modyfikację kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 231 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-10 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.