Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 241 / 2018

PROTOKÓŁ NR 241/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że cena najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. powiatu Września w m. Września przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dodała, że w związku z powyższym proponuje się unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 992/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Akceptacja:

1) projektu umowy dotyczącego podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy materiału i wykonanie posadzki z podwykonawcą Iwona Heitzmann BUD- POS;

2) projektu aneksu do umowy dotyczącego podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy i montażu wewnętrznej i zewnętrznej ślusarki aluminiowej i PCV z podwykonawcą Defitowski Paweł Grześkowiak Zbigniew Spółka Jawna.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że firma MIRBUD, generalny wykonawca Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przedstawiła do akceptacji:

1) projekt umowy dotyczącej podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy materiału i wykonanie posadzki z podwykonawcą Iwona Heitzmann BUD- POS;

2) projekt aneksu do umowy dotyczącej podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy i montażu wewnętrznej i zewnętrznej ślusarki aluminiowej i PCV z podwykonawcą Defitowski Paweł Grześkowiak Zbigniew Spółka Jawna.

Dodała, że ww. projekty zostały zatwierdzone przez inspektora nadzoru pod względem przedmiotu umowy oraz zawartych w nich kwot.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził przedmiotowe projekty w ramach realizacji zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 3 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (dot. mebli oraz mebli i wyposażenia kuchni).

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zakupu, dostawy i montażu wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

• część I – wyposażenie meblowe,

• część II – krzesła, fotele, sofy,

• część III – wyposażenie kuchenne,

• część IV – sprzęt AGD,

• część V – szafy,

• część VI – wyposażenie łazienek

• część VII – totem informacyjny.

Nadmieniła, że dla każdej z części wyznacza się termin realizacji zamówienia w ciągu 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dopowiedziała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.31.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (dot. mebli oraz mebli i wyposażenia kuchni) została zatwierdzona jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modorwska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 241 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-19 12:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.