Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

III sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 13 grudnia (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na II sesji Rady;

3) planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

5. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18);

3) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania;

4) w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

5) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

7. Przedstawienie:

1) przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem autopoprawki;

2) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok;

3) zbiorczej opinii Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego wraz z proponowanymi poprawkami;

4) stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo -Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8. Dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami.

9. Głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

drukuj (III sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-07 14:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj