Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

VI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 27 maja (poniedziałek) o godz. 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na V sesji Rady;

3) sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12;

2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego;

3) w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11;

4) w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków;

5) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia;

6) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie;

7) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa;

8) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

drukuj (VI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-05-23 09:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj