Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

VII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 14 czerwca (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady.

5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.  

8. Zapoznanie się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok;

2) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok;

3) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2018 roku;

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok;

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok;

2) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok;

3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku;

4) zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Zamknięcie obrad. 
 

drukuj (VII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-06-07 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj