Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 29 sierpnia (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z VII, VIII, IX i X sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4 Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania podjętych uchwał Rady.

5. Podjęcie Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

6) Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni;

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020;

3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo, będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;

4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+;

5) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego;

6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;

7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

8) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Nekla – Stroszki;

9) zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński;

10) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski
 

drukuj (XI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-08-23 15:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj