Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 1 /2018

PROTOKÓŁ NR 1/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 listopada 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że:

1) Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.216,00 zł na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

3) Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140,40 zł na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

4) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.100,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 50.000,00 zł,

b) w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 3.100,00 zł

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

5) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.861,00 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.000,00 zł i przeznacza się dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni na naprawę kotła gazowego. Dopowiedziała, że ponadto w budżecie zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 50.000,00 zł i przenosi się te środki na zadanie pn. „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”.

Beata Matuszewska poinformowała, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 2/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 3/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Robert Balicki /-/

4. Stefan Tomczak /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 1 /2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-20 08:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.