Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 32 / 2019

PROTOKÓŁ NR 32/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 maja 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że:

 1. przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych,
 2. zamówienie będzie realizowane w terminie do 15 grudnia 2027 roku (to jest do dnia zapłaty odsetek za ostatni okres rozliczeniowy),
 3. termin wykorzystania kredytu został określony do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 4. planowany termin spłaty kredytu nastąpi do dnia 30 listopada 2027 roku,
 5. przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria oceny ofert: cena oferty (koszt kredytu) za jaką wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie – waga kryterium 95% i czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – waga 5%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.25.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że pytanie wykonawców dotyczyło określenia wysokości tui, które w ilości 162 sztuk mają być nasadzone na terenie przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Wyjaśniła, że zapis taki nie został umieszczony w specyfikacji, dlatego też udzielenie odpowiedzi wiąże się z koniecznością modyfikacji jej treści. Dodała, że wysokość tui została określona od 140 cm do 160 cm.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.24.2019.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie aranżacji zieleni przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorek                
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 32 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-28 14:16
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-28 14:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj