Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 42 / 2019

PROTOKÓŁ NR 42/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 lipca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie obyło się po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że uchwałą nr 49/VIII/2019 z dnia 01.07.2019 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na założenie publicznej szkoły artystycznej pod nazwą Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni. Dodała, że w celu wyłonienia dyrektora szkoły konieczne jest przeprowadzenie konkursu, za którego ogłoszenie i rozstrzygnięcie odpowiedzialny jest organ prowadzący. Podkreśliła, że stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zadanie organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 232/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 Dotyczy części I – sprzęt komputery

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od podpisania umowy. Zaznaczył, że zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Podkreślił, że komisja przetargowa proponuje wyłonić wykonawcę Alltech spółka jawna z siedzibą w Płocku, z ofertą w kwocie 90.438,22 zł. Nadmienił, że na sfinansowanie tej części zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 100.600,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślne podjął uchwałę nr 233/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 Dotyczy części I – sprzęt komputery.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie aneksu do umowy podwykonawstwa przy realizacji budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Grzegorz Stangreciak poinformował, że zmianie uległy terminy realizacji umowy na dostawę i montaż podłogi sportowej w sali gimnastycznej budynku przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Zaznaczył, że prace, zgodnie z aneksem do umowy, rozpoczną się 15 lipca, a ich zakończenie jest planowane na 6 września br.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem NI.272.20.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem treści aneksu do umowy wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził treść aneksu do umowy dotyczącej podwykonawstwa przy realizacji budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek               
 3. Robert Balicki                         
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 42 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-05 11:46
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 11:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj