Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 43 / 2019

PROTOKÓŁ NR 43/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 lipca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęła oferta Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi, która była zgodna z treścią specyfikacji i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zaznaczył, że oferta opiewała na kwotę 1.154.671,67 zł, a na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 1.171.619,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 234/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie wezwania do prawidłowego wykonania umowy dotyczącej budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych pomimo deklaracji, iż prace zostaną podjęte w drugiej połowie czerwca br. Zaznaczył, że zgodnie z zawartą umową, w takiej sytuacji zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych. Zaproponował, by wezwać wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania pisma, do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i ustaleniami.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.7013.7.2018.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził treść wezwania wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy dotyczącej budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek               
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 43 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-08-05 12:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj