Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 45 / 2019

PROTOKÓŁ NR 45/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 lipca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w związku ze wskazaniem w specyfikacji różnych pojemności dysku twardego w III części zamówienia, konieczne jest wprowadzenie zmiany w załączniku nr 1 do specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia. Dodał, że modyfikacja doprecyzowuje wymaganą pojemność dysku.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod znakiem NI.272.33.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.

 

Pkt 2.1-2.2 Podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji przetargowej / nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w celu opracowania specyfikacji i przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy chodnika przy ul. Szybskiej w Pyzdrach, konieczne jest powołanie komisji przetargowej. Dodał, że komisja działa na podstawie regulaminu określającego organizację, skład, tryb pracy i zakres obowiązków jej członków.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 267/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P;
 2. nr 268/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 45 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-08-06 13:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj