Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 50 / 2019

PROTOKÓŁ NR 50/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji egzaminacyjnej wyznaczonej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, gdyż w tym samym terminie został powołany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do pracy w komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z powyższym, w posiedzeniu komisji, w zastępstwie dyrektora, będzie uczestniczył pan Marek Chęciński, wicedyrektor szkoły. W celu dokonania ww. zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej, konieczne jest podjęcie uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 289/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

Dnia 19 lipca 2019 r., do Starostwa Powiatowego we Wrześni, wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność uchwały nr 45/VIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r. Organ nadzorczy w rozstrzygnięciu wskazał, że świadczenie usług farmaceutycznych całodobowo tylko przez jedną określoną aptekę stanowi istotne naruszenie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne o brzmieniu: „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Podstawą do wniesienia skargi jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu, która będzie stanowiła załącznik do odwołania od rozstrzygnięcia wojewody wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 290/2019 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Stosownie do art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję, na wniosek Zarządu, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu zaopiniowali treść pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby szkoły muzycznej I stopnia.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem SE.4320.1.2019 w Wydziale Edukacji.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Robert Balicki                           
  3. Rafał Zięty                              

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

 

drukuj (Protokół nr 50 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-08-26 11:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.