Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 52 / 2019

PROTOKÓŁ NR 52/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie tematu związanego z budową zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w projekcie budowlanym, w sektorze „D” wystąpiła nieścisłość z uwagi, iż rysunek przewiduje możliwość zamontowania 56 miejsc siedzących, natomiast opis wskazuje na zamontowanie 64 miejsc siedzących. Dodała, że w propozycji wykonawcy pt. „Rozplanowanie siedzisk na trybunach” w tym właśnie sektorze rozmieszczono 56 siedzisk, a brakujące 8 siedzisk umieszczono w nowej lokalizacji, tuż za sektorem „E”. Podkreśliła, że zmiana ta nie spowoduje wzrostu kosztów montażu trybun.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.7013.6.2018 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyjęcie proponowanego rozwiązania montażu trybun w sali sportowej zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 2.1 i pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych mechatronika / PLC, technika napędowa

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na realizację obydwu dostaw przedmiotowego wyposażenia pracowni dydaktyczno-szkoleniowych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wpłynęły oferty firmy SMG Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zaznaczyła, że oferty podlegają odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zostały opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dodała, że z uwagi na powyższe, zasadne jest unieważnienie przedmiotowych postępowań przetargowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

  1. nr 297/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – mechatronika,
  2. nr 298/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – PLC, technika napędowa.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia na Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni decyzji pozwolenia na budowę nr 652/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym „Budowa urządzenia wodno-ziemnego stawu służącemu kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich (retencja wodna) realizowane w ramach zadania „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że postępując zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne, przenosi się decyzję o pozwoleniu na budowę i dokumentację projektową dotyczącą budowy stawu ziemnego na jednostkę, w której trwałym zarządzie znajduje się Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 299/2019 w sprawie przeniesienia na Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni decyzji pozwolenia na budowę nr 652/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym „Budowa urządzenia wodno-ziemnego stawu służącemu kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich (retencja wodna) realizowane w ramach zadania „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu zaopiniowali treść pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby szkoły muzycznej I stopnia.

Sprawa jest prowadzona pod znakiem SE.4320.1.2019 w Wydziale Edukacji.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Waldemar Grzegorek                
  2. Robert Balicki                           
  3. Stefan Tomczak                         

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 52 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-08-29 14:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj