Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 57 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 57/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 września 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec jego statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości przypomniała, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Bierzglinku, określający ich ceny wywoławcze został przyjęty przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 271/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. Zaznaczyła, że nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nadmieniła, że przetargi będą trwały od 7 do 16 października br.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 330/2019 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że zmiany w regulaminie wynikają z konieczności dostosowania stanowisk pracy do aktualnych potrzeb jednostki. Wyjaśniła, że kierownik sekcji terapeutyczno-opiekuńczej będzie jednocześnie kierownikiem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, a za pracę poszczególnych sekcji będą odpowiadali ich kierownicy i główny księgowy, podlegający bezpośrednio dyrektorowi.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 331/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławiach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że nie wpłynęły oferty na dostawę sprzętu do techniki połączeń, zgrzewania oporowego i łukowego zgrzewania kołków oraz dostawę pieca komorowego-warsztatowego, mebli warsztatowych i urządzenia do badań wytrzymałościowych, stanowiących wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ww. postępowania zostaną unieważnione.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławiach do celów dydaktyczno-szkoleniowych, dotyczące:

 1. nr 332/2019 – część I – technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków,
 2. nr 333/2019 – część II – piec komorowy – warsztatowy,
 3. nr 334/2019 – część III – meble warsztatowe,
 4. nr 335/2019 – część IV – urządzenie do badań wytrzymałościowych.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorek                
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 57 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-09-18 09:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj