Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 58 / 2019

PROTOKÓŁ NR 58/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 września 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Marta Frąckowiak, koordynator Biura Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej poinformowała, że dnia 8 lipca 2019 r. Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach powiadomiła pisemnie Starostę Wrzesińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o zamiarze zakończenia pracy i przejścia na emeryturę. Przedstawiła informacje o wychowankach przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach. Dopowiedziała, że wyjaśnienia przedstawione przez Panią Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zostały przesłane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wraz z wnioskiem o likwidację do Wojewody Wielkopolskiego. Poinformowała, że dziś Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni otrzymało w formie elektronicznej zgodę na likwidację z dniem 29 września 2019 r. placówki opiekuńczo — wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Dnia 11 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację z dniem 29 września 2019 r. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Dnia 2 września 2019 r. (data wpływu pisma do urzędu 4 września 2019 r.) Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na likwidację placówki opiekuńczo - wychowawczej. Ze względu na krótki czas związany z dopełnieniem wszystkich procedur dotyczących likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka należy zwołać w trybie nadzwyczajnym sesję, na której zostanie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 336/2019 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Stosownie do art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję, na wniosek Zarządu, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z nadaniem trwałego zarządu przekazuje się na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środek trwały - budynek Bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11. Dodała, że inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości księgowej brutto: 5.418.276,39 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 337/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że przekazuje się na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środek trwały - wyposażenie budynku Bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, który został zrealizowany w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, dofinansowanego w ramach WRPO 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” o wartości księgowej brutto: 488.774,21 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2019.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 338/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

drukuj (Protokół nr 58 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-10-10 13:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj