Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 62 / 2019

PROTOKÓŁ NR 62/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 września 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji przetargowej składającej się z przedstawicieli: Wydziału Inwestycji, Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Spółki umożliwi sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego w ww. zakresie. Dodała, że komisja będzie działać na podstawie regulaminu pracy określającego odpowiedzialność członków za wykonywane czynności i zapewniającego przejrzystość ich prac.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

 1. 357/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.,
 2. 358/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania publicznego pn. „Quest rowerowy – Szamarzewo ponad granicami”

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa Reymont w Kołaczkowie wystąpiło o wydłużenie czasu realizacji zadania publicznego, na które otrzymało dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Zaznaczyła, że z uwagi na trudności z wydrukiem ulotek w planowanym terminie, oferent wnioskuje o przedłużenie realizacji zadania z 30 września 2019 r. na 30 października 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.526.10.6.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego pn. „Quest rowerowy – Szamarzewo ponad granicami”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 62 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-28 07:42
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 07:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj