Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 64 / 2019

PROTOKÓŁ NR 64/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowych na 2019 r. o kwoty:

 1. 23.658,75 zł z na podwyższoną dotację na IV kwartał dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,
 2. 53.975,00 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. 1.905,00 zł na składki opłacane za uczniów i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 4. 50.000,00 zł na składki opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
 5. 29.293,00 zł na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

Ponadto zaznaczyła, że w związku z Dniem Edukacji Narodowej zostaną zwiększone plany finansowe jednostek oświatowych na wypłatę nagród starosty z tej okazji, odpowiednio w kwotach:

 1. 9.573,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego,
 2. 9.522,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych,
 3. 7.179,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 4. 7.178,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 5. 4.786,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych,
 6. 8.254,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 7. 2.391,00 zł dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Beata Matuszewska poinformowała, że ww. zmiany zostaną również wprowadzone w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 369/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.,
 2. nr 370/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 371/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor                                                                          

drukuj (Protokół nr 64 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-30 07:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj