Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 65 / 2019

PROTOKÓŁ NR 65/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 października 2019 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co wobec jego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że stosownie do uchwały nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchwalającej Powiatowy Program Rozwoju Edukacji, Zarząd Powiatu określa formy, tryb i zasady przyznawania grantów edukacyjnych i na tej podstawie podejmuje uchwały o ich przyznaniu. Zaznaczyła, że Wydział Edukacji, po dokonaniu analizy złożonych wniosków proponuje przyznać:

 1. 68 godzin w 2019 r. i 136 godzin w 2020 r. na granty edukacyjne pn. „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”,
 2. 342 godzin w 2019 r. i 120 godzin w 2020 r.  na granty edukacyjne pn. „Matura 2020”,
 3. 108 godzin w 2019 r. i 46 godzin w 2020 r. na granty edukacyjne pn. „Równam do poziomu”,
 4. 370 godzin w 2019 r. i 268 godzin w 2020 r. na granty edukacyjne pn. „Moje pasje”,
 5. 57 godzin w 2019 r. i 91 godzin w 2020 r. na granty edukacyjne pn. „Zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania”.

Podsumowując zaznaczyła, że w 2019 r. na organizację 945 godzin zajęć edukacyjnych zostanie wydatkowana z budżetu powiatu wrzesińskiego kwota 37.800,00 zł, a w 2020 r. na organizację 661 godzin kwota 26.440,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 372/2019 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie dwóch wniosków dotyczących odwołania od decyzji w sprawie odrzucenia zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że wpłynęły odwołania od decyzji Zarządu Powiatu w sprawie odrzucenia wniosku gminy Kołaczkowo dotyczącego utworzenia „ścieżki zdrowia” we Wszemborzu i wniosku gminy Nekla dotyczącego zakupu sprzętu sportowego dla GKS Płomień Nekla, złożonych w ramach budżetu obywatelskiego. Zaznaczyła, że uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta w dniu 17 września 2019 r. i po jej opublikowaniu wnioskujący mogli w ciągu 7 dni złożyć odwołania. Podkreśliła, że wnioski wpłynęły po terminie wyznaczonym do ich składania.

Sprawy są prowadzone pod nr NPZ.0008.3.2.2019 i NPZ.0008.4.3.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie odrzucił wnioski w sprawie odwołania od decyzji Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wstępnej listy wniosków przyjętych i odrzuconych w ramach budżetu obywatelskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorek                
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor                                                                          

drukuj (Protokół nr 65 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-30 09:04
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 09:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj