Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 69 / 2019

PROTOKÓŁ NR 69/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 października 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że ww. przedsięwzięcie jest realizowane w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczył, że wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 2.600.000,00 zł brutto polegającej na realizacji robót budowlanych na obiektach kubaturowych. Dodał, że przy wyborze ofert ocenie będzie podlegało kryterium: cena oferty – 60% i termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia – 40%.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.53.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie godzin kursowania przeprawy promowej w sezonie 2019/2020 w Nowej Wsi Podgórnej

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że ww. kwestia zostanie rozpatrzona po zakończeniu okresu zimowego i wykonaniu aktualizacji natężenia ruchu.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwał w sprawach ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym i ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego do dnia 15 października należy ustalić ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym i opublikować wzór obowiązującej karty do głosowania. Zaznaczyła, że wyboru zadań do realizacji dokonają mieszkańcy powiatu wrzesińskiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym, które będzie przeprowadzone w terminie od 16 do 28 października 2019 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 383/2019 w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym,
 2. nr 384/2019 w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 69 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-11-19 10:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj