Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 73 / 2019

PROTOKÓŁ NR 73/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 listopada 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 369/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz uchwały nr 394/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że pismem z dnia 31 października 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła, że zostało wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia naruszenia przepisów art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiącego, iż wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zaznaczyła, że w uchwale nr 369/2019 Zarządu Powiatu, rezerwę ogólną w kwocie 48.883,00 zł pierwotnie przeznaczono w całości na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podkreśliła, że w wyniku proponowanych zmian, przeznacza się z rezerwy ogólnej kwotę 7.883,00 zł na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a kwotę 41.000,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę nagród jako uposażenia. Dodała, że zmiany te skutkują koniecznością zmiany zapisów § 1 ust. 10 uchwały nr 394/2019 Zarządu Powiatu dotyczącego wysokości rezerwy ogólnej i celowej w uchwale budżetowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 407/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 369/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz uchwały nr 394/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania

Joanna Musiałkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w wyniku głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. największą liczbę głosów oddano na realizację następujących zadań:

 1. w gminie Września: budowa strefy sportowej w miejscowości Strzyżewo i rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo,
 2. w gminie Nekla: modernizacja chodnika w miejscowości Targowa Górka i rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Podstolice,
 3. w gminie Miłosław: rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Gorzyce, rodzinna strefa dziecka i rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Orzechowo,
 4. w gminie Kołaczkowo: budowa strefy sportowej w miejscowości Sokolniki i instalacja radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej nr 2922P w miejscowości Bieganowo,
 5. w gminie Pyzdry: budowa edukacyjnego parku rozrywki w miejscowości Pietrzyków i rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 408/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wpłynęły pytania wykonawców dotyczące ilości zastosowanego dodatku granulatu asfaltowego, uaktualnienia wymaganych dokumentów zgodnie z zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. Zaznaczył, że odpowiedzi merytoryczne zostały opracowane przez Wydział Dróg Powiatowych, ich treść modyfikuje przyjętą specyfikację. Dodał, że z uwagi na modyfikację, proponuje się przedłużyć termin składania ofert do 15 listopada 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.57.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”.

 

Pkt 3 Przedstawienie pisma w sprawie nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w Zespole Szkół  Zawodowych nr 2 we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wystąpił o przedstawienie terminów usunięcia nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ścian i podłóg w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w październiku br. Dodała, że dyrektor szkoły przedstawił harmonogram prac remontowych, ich szacunkowy koszt i zaplanował ich wykonanie do 31 sierpnia 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.3.12.2019 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił uwag do przedstawionego harmonogramu prac remontowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                  
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 73 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-03 12:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj