Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 76 / 2019

PROTOKÓŁ NR 76/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13, obręb Września

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wpłynęły pytania wykonawców dotyczące udostępnienia przedmiarów robót w plikach pdf i w wersji ath, wyznaczenia terminu wizji lokalnej i warunków udziałów w postępowaniu tj. obniżenia wartości wymaganego wykazu wykonanych robót budowlanych. Zaznaczyła, że:

 1. pliki, o które wnioskuje wykonawca w wersji ath zostały umieszczone na stronie internetowej,
 2. wizję lokalną planuje się zorganizować 27 listopada o godz. 12.00 na placu budowy,
 3. proponuje się również obniżyć wartość wymaganego wykazu robót do kwoty 1.500.000,00 zł brutto (było 1.700.000,00 zł brutto).

Podkreśliła, że ww. zmiana wartości wykazu modyfikuje treść specyfikacji i termin składania ofert z dnia 3 grudnia na dzień 4 grudnia 2019 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.58.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13, obręb Września.

 

Pkt 2 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Sprawy związane z budową zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni szacuje się w kwocie 415.000,00 zł. Zaznaczyła, że w obecnej chwili wykonawca może przystąpić do wykonania prac rozbiórkowych.

Wyłączenie środowiskowych domów samopomocy ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że wyodrębnienie środowiskowych domów samopomocy nie spowoduje zwiększenia zatrudnienia, a usprawni podejmowanie decyzji dotyczących ich funkcjonowania.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wyodrębnienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.82.26.2019 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 76 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-11 12:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj