Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 78 / 2019

PROTOKÓŁ NR 78/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zgodnie z pismami wojewody wielkopolskiego:

1. został zmniejszony plan dotacji celowych:

 • w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 4.650,00 zł Wspieranie rodziny w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 • w dziale 851, rozdział 85156 o kwotę 8.000,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 • w dziale 710, rozdział 71012 o kwotę 43,00 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2. został zwiększony plan dotacji celowych:

 • w dziale 851, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
  o kwotę 168,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 11.200,00 zł Rodziny zastępcze na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • w dziale 851, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 16.667,00 zł na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • w dziale 852, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 5.257,50 zł na realizację programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi i o kwotę 34.500,00 zł na remonty i wyposażenie środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie.

Dodała, że zmiany te skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwały:

 1. nr 439/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,
 2. nr 440/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 441/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Waldemar Grzegorek               
 3. Robert Balicki                           
 4. Rafał Zięty                               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 78 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-12-19 10:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj