Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 80 / 2019

PROTOKÓŁ NR 80/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. z siedzibą w miejscowości Lisewo. Dodała, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią specyfikacji i ustawą Prawo zamówień publicznych. Podkreśliła, że wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 3.194.442,96 zł brutto i gwarancję jakości na 60 miesięcy. Zaznaczyła, że cena oferty mieści się w kwocie, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania tj. w kwocie 5.542.030,79 zł brutto. Nadmieniła, że wykonawca przedstawił referencje potwierdzające swoje doświadczenie w realizacji zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 444/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo.

 

Pkt 2 Przedstawienie spraw związanych z modernizacją budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na realizację tego zadania wpłynęły oferty wykonawców:

  1. Zakładu Budowlanego Grinbud z siedzibą w Gnieźnie w kwocie 4.666.533,90 zł,
  2. Soliddom Sp. z o.o. z siedzibą w Orzechowie w kwocie 3.743.076,16 zł.

Dodała, że wykonawcy zaoferowali 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia. Przypomniała, że na wykonanie zadania zamawiający przeznaczył kwotę 3.350.171,15 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.58.2019 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                   
  2. Robert Balicki                           
  3. Stefan Tomczak                        
  4. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 80 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-12-20 14:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj