Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Petycja radnych Rady Miejskiej Gminy Nekla

w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nekla - Stroszki

Podmiot składający petycję:

Radni Rady Miejskiej Gminy Nekla Czesław Kałużny i Sławomir Świdurski

Data złożenia petycji:

18.06.2019 r.

Przebieg postępowania wyjaśniającego:

Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 25.06.2019 r. wystąpił do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Petycja i pismo Zarządu zostały przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniach, w dniach 05.08.2019 r. i 08.08.2019 r. Komisja rozpatrzyła petycję i wystąpiła do zarządcy drogi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie m.in. analizy istniejącego oznakowania, wykonywania koniecznej pielęgnacji drzew i napraw nawierzchni drogowej z uwzględnieniem ochrony istniejącej alei drzew. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 08.08.2019 r. opracowała projekt uchwały Rady, w którym uznała petycję za zasadną. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła, w dniu 29.08.2019 r., uchwałę nr 61/XI/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nekla - Stroszki, w której rekomenduje przekazanie petycji jako propozycji do projektu budżetu na 2020 r. Przewodniczący Rady, w dniu 30.08.2019 r., przekazał podmiotowi składającemu petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia. 

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.