Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Petycja Stowarzyszenia Projekt Września

w sprawie zachowania istniejącego drzewostanu przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo

 

Podmiot składający petycję:

Stowarzyszenie Projekt Września 

ul. Jana Pawła II 20B/1

62 - 300 Września

Data złożenia petycji:

05.12.2019 r.

Przebieg postępowania wyjaśniającego:

Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 09.12.2019 r. wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Petycja wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Wrzesińskiego została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27.12.2019 r. Na posiedzeniach w dniach 27.01. i 11.02.2020 r. Komisja rozpatrywała petycję z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego w momencie jej złożenia. Biorąc pod uwagę zaawansowany proces inwestycyjny (opracowany projekt, uzyskane zgody i pozwolenia, zabezpieczone środki finansowe i uzyskane dofinansowanie) oraz przeprowadzoną wycinkę drzew Komisja rekomenduje w opracowanym projekcie uchwały Rady uznanie petycji za bezprzedmiotową. Projekt uchwały, o którym mowa powyżej, zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego został przekazany na ręce przewodniczącego Rady i będzie rozpatrzony na sesji Rady Powiatu. Komisja wnioskowała do zarządcy drogi w sprawie wykonania dodatkowych nasadzeń zastępczych przy budowanej ścieżce pieszo-rowerowej (proponowany gatunek drzewa: lipa drobnolistna) oraz wykonywania systematycznej pielęgnacji i ochrony alei znajdującej się po przeciwnej stronie jezdni wraz z uzupełnianiem ubytków drzew.

Stowarzyszenie Projekt Września w dniu 20.02.2020 r. zostało poinformowane o terminie rozpatrzenia petycji. Stosownie do § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r. Rada obywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań nie rzadziej niż raz na kwartał. Planowany termin sesji: do 31 marca 2020 r.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 31 marca 2020 r. podjęła uchwałę nr 124/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo z zachowaniem istniejącego drzewostanu, w której uznała ją za bezprzedmiotową. Przewodniczący Rady w dniu 3 kwietnia 2020 r. przekazał podmiotowi składającemu petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia. 

drukuj ()

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-12-10 08:19
  • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 08:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.