Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ

Z DNIA 28 MAJA 2015 ROKU

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność 7 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. -lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak - skarbnik powiatu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na VII sesję Rady Powiatu.

 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok.

 5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za rok 2014.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.

Ponieważ członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, Przewodniczący – Józef Szafarek, przystąpił do jego realizacji.

Ad 3.

Przewodniczący poprosił obecnych radnych o zadawanie pytań obecnej w sali skarbnik powiatu w razie niejasności. Żaden z radnych nie zabrał głosu. W kwestii wezwania do usunięcia naruszenia prawa, poprzez uchylenie uchwały Rady Powiatu nr 37/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 r., która zdaniem wnioskującego została podjęta z naruszeniem prawa, głos zabrał starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz tłumacząc, iż podczas sesji Rady Powiatu zostanie przedstawione oficjalne stanowisko Rady w tej sprawie.

Ad.4.

Józef Szafarek w tym punkcie poprosił radnych o zadawanie pytań w razie wątpliwości, które mogłaby rozwiać pani skarbnik. Radni jednak nie zabrali głosu, uznając, iż w kwestii sprawozdania z wykonania budżetu nie występują dla nich kwestie niejasne, a szczegółowe omówienie nastąpi podczas sesji Rady Powiatu.

Ad.5.

Józef Szafarek zadał pytanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marii Taciak, aby wyjaśniła zapis znajdujący się w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium, dotyczący nieopisania zagadnienia związanego z podwyższeniem udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. Maria Taciak wyjaśniła, iż nie było potrzeby powtarzania informacji, które są zawarte w wyjaśnieniu do uchwały. Beata Walkowiak uznała, iż w sprawozdaniu o stanie mienia komunalnego znajduje się wytłumaczenie zasadności przeprowadzenia podwyższenia udziałów. Nadmieniła, iż Komisja Rewizyjna nie miałaby możliwości skontrolowania podwyższenia, ponieważ zgodnie z ustawą, dzieje się to decyzją zarządu powiatu. Rafał Zięty dodał, iż do teraz nie są ustalone kompetencje kontrolowania między Regionalną Izbą Obrachunkową a Komisją Rewizyjną w zakresie spółek.

Ad. 6.

W punkcie przeznaczonym na wolne głosy i wnioski radni nie zabrali głosu.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Finansowej

Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

drukuj (Protokół nr 6 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-06-30 11:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.