Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7/2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ

Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność wszystkich członków komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak - skarbnik powiatu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027 oraz zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.

Ponieważ członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, Przewodniczący –Józef Szafarek, przystąpił do jego realizacji.

Ad 3.

Przewodniczący rozpoczął realizację punktu od omówienia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław, oddając głos skarbnik powiatu. Beata Walkowiak udzieliła informacji, iż autorem projektu jest Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w ramach realizacji ustawy o ochronie środowiska. Janusz Balcerzak dodał, iż podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego Urszula Łabęda, będąca naczelnikiem ww. wydziału doprecyzowała, iż przedsięwzięcie obejmuje budowa zbiornika małej retencji w Gorzycach.

Następnie Józef Szafarek poprosił Beatę Walkowiak o przedstawienie różnic między dotychczasowo obowiązującym trybem prac nad projektem ustawy budżetowej, a tym, który znalazł się w projekcie uchwały Rady Powiatu, który ma zostać podjęty podczas VIII sesji Rady Powiatu. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż na wniosek radnego, doprecyzowane zostały podmioty, mogące składać propozycje do projektu uchwały budżetowej oraz wydłużony został termin składania przez jednostki propozycji do projektu uchwały budżetowej z 15 do 30 września. Maria Taciak zadała pytanie do §3 pkt 3 projektu uchwały, uznając, iż zbędnym jest uwzględnianie we wniosku kosztów zadania, ponieważ obywatel nie musi dysponować taką wiedzą przy składaniu wniosku. Komisja jednogłośnie przychyliła się do propozycji Marii Taciak, aby podanie kosztów realizacji zadania stanowiło element fakultatywny wniosku. Zadała także pytanie do treści §4 pkt 1, dotyczącego zapisu odnośnie składania propozycji projektów planów finansowych. Maria Taciak zaproponowała doprecyzowanie zapisu w zakresie wymienienia podmiotów, które miałyby powyższe propozycje składać. Komisja jednogłośnie przychyliła się do zaproponowanych poprawek w projekcie uchwały. Zmodyfikowane zapisy zostaną przedstawione podczas VIII sesji Rady Powiatu.

Komisja jednogłośnie przychyliła się do poprawek w projekcie uchwały. Poprawki zostaną przedstawione podczas VIII sesji Rady Powiatu.

Ad 4.

W kwestii projektów uchwał, dotyczących zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok radni nie podjęli dyskusji.

W punkcie przeznaczonym na wolne głosy i wnioski radni nie zabrali głosu, dlatego Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Finansowej


 

Józef Szafarek

Protokołowała: Natalia Ratajczyk

drukuj (Protokół nr 7/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-08-27 11:28
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 11:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.