Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 22 maja 2019 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięły udział:

1) Katarzyna Starzyńska, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej;

2) Julia Sosna, inspektor Wydziału Promocji i Kultury.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja na temat projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat na rok szkolny 2019/2020 oraz związanych z tym spraw lokalowych i rozwiązań organizacyjnych.

4. Podsumowanie prac Wydziału  Promocji i Kultury w roku 2018 – w zakresie kultury oraz przedstawienie harmonogramu projektów z zakresu kultury w roku 2019.

5. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Pkt. 3 Informacja na temat projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat na rok szkolny 2019/2020 oraz związanych z tym spraw lokalowych i rozwiązań organizacyjnych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Katarzynę Starzyńską, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Katarzyna Starzyńska przedstawiła:

a) zestawienie liczbowe uczniów i oddziałów w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Wrzesińskiego,

b) projekt naboru w roku 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych,

c) projekt naboru w roku 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów.

Informacje stanowią załączniki nr 2 - 4 do protokołu.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jak będzie wyglądać sytuacja lokalowa w stosunku do zwiększonej liczby uczniów w szkołach.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że nie będzie problemu z przeprowadzaniem zajęć w szkołach, ponieważ klas na prowadzenie lekcji będzie wystarczająco.

Przewodniczący komisji zapytał, czy Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześnu będzie korzystał z pomieszczeń Kolegium Języków Obcych przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński odpowiedział, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wystąpił o udostępnienie 10 sal Kolegium Języków Obcych. Poinformował, że największe obłożenie w szkole jest w weekendy, wtedy kiedy szkoły nie działają. Dodał, że istnieje wstępne porozumienie. Dopowiedział, że aktualnie trwają rozmowy między marszałkiem, a szkołą w sprawie wysokość kosztów lub bezpłatnego użyczenia lokali z pokrywaniem kosztów tylko za media.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, czy osoba pochodząca ze wschodu, która posiada Kartę Polaka może uczęszczać do polskich szkół ponadpodstawowych.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że są już uczniowie z zagranicy, którzy uczą się np. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Poinformował, że takie osoby posiadają nauczanie indywidualne, które ma pomóc im w pokonaniu barier językowych i adaptacyjnych.

Wiesława Kowalska zapytała, na jakich zasadach i do kiedy należy zgłosić taką osobę do szkoły.

Radny Stefan Tomczak odpowiedział, że osoba pochodząca z innego kraju powinna przedstawić świadectwo ukończenia szkoły. Poinformował, że dyrektor podejmuje decyzję, do jakiej klasy uczeń będzie uczęszczał. Dodał, że aktualnie trwa nabór na składanie wniosków.

 

Pkt 4 Podsumowanie prac Wydziału  Promocji i Kultury w roku 2018 – w zakresie kultury oraz przedstawienie harmonogramu projektów z zakresu kultury w roku 2019.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Julię Sosnę, inspektora Wydziału Promocji i Kultury.

Julia Sosna przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej działalność Wydziału Promocji i Kultury w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w latach 2018 – 2019.

Działalność w zakresie kultury:

1) koncerty kolęd we wrzesińskiej farze (w styczniu 2018 r. wystąpiła Justyna Steczkowska, a w styczniu 2019 r. Natalia Kukulska);

2) Kaziuki Wileńskie;

3) wydarzenia na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu m.in. koncerty i pokazy filmowe;

4) spotkanie literackie z laureatem Nagrody Kościelskich 2018 Joanną Czeczott (8 grudnia 2018 r.);

5) modernizacja Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”:

a) modernizacja sieci elektrycznej,

b) montaż systemu wystawienniczego,

c) zaadoptowanie zakrystii na garderobę.

Te trzy zadania wykonano na łączną kwotę w wysokości około 70.000,00 zł.

d) montaż szyldu z podświetleniem (ponad 12.000,00 zł),

e) zakup krzeseł na kwotę około 40.000,00 zł.

Zadania te były realizowane we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa.

6) dożynki powiatowe (w 2018 r. odbyły się w Miłosławiu);

7) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (w 2018 r. odbył się konkurs, a w 2019 r. został zawieszony, ponieważ zgłosiło się tylko dwóch kandydatów);

8) rocznica zakończenia II wojny światowej (uroczystość odbywa się przy pomniku 68. Pułku Piechoty);

9) rocznica wybuchu II wojny światowej (1 września 2018 r. odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni);

10) akcja „Jestem patriotą”:

a) rozdawanie flag mieszkańcom powiatu,

b) wykonywanie kokard narodowych na Święto Niepodległości;

11) 100-lecie Powstania Wielkopolskiego:

a) 20 kwietnia 2018 r. odbyła się sesja popularnonaukowa,

b) 28 grudnia 2018 r. przeprowadzono główne obchody na cmentarzu parafialnym we Wrześni i widowisko we Wrzesińskim Domu Kultury,

c) 4 stycznia 2019 r. odbyła się uroczysta akademia;

12) spotkanie wigilijne starosty wrzesińskiego;

13) współpraca ze stowarzyszeniami w ramach otwartego konkursu ofert:

a) w 2018 r. dotacje otrzymali: Grzybowski Turniej Wojów, Chór Camerata, Święto Teatru na Prowincji, Zespół Ziemia Wrzesińska, 170. Rocznica Bitwy Miłosławskiej i Pyrczok,

b) w 2019 r. przydzielono na dotację dla stowarzyszeń kwotę około 40.000,00 zł. Nie została rozdysponowana w całości, w związku z czym zostanie przeprowadzony kolejny konkurs;

14) współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Września:

a) prowadzenie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego m.in.:

 • zakup księgozbioru dla bibliotek publicznych z terenu powiatu,
 • hosting programu SOWA 2,
 • organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów i instruktarzy,
 • literatura fachowa i dodatki funkcyjne dla pracowników

Powiat przekazuje Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września na ww. zadania kwotę około 55.000,00 zł rocznie. W 2018 r. kwota ta wyniosła 200.000,00 zł, ze względu na wydanie publikacji jubileuszowej „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność”.  Na publikację wydano łącznie kwotę około 140.000,00 zł. Publikacja sprzedawana jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września. Zgromadzone środki ze sprzedaży publikacji przeznaczone są na zakup kolejnych księgozbiorów.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, jaki jest koszt zakupu publikacji „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność”.

Julia Sosna odpowiedziała, że publikację można zakupić w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września za kwotę 100,00 zł.

15) współpraca międzynarodowa:

a) współpraca partnerska:

 • Zespół Fuhrberger na Koncercie Miast Partnerskich w Wolfenbüttel,
 • Projekt „Aktywny Senior 2018”,
 • wyjazd delegacji powiatu do partnerskiego Rejonu Smolewicze,
 • wizyta delegacji z Cremlingen,
 • Projekt „Aktywny Senior 2019” - prace nad publikacją podsumowującą 10-lecie projektu;

b) współpraca międzynarodowa:

 • delegacja Stowarzyszenia Val de Loire – Pologne w powiecie wrzesińskim,
 • wizyta zespołu muzycznego z Gruzji w powiecie wrzesińskim.

Julia Sosna zaprezentowała harmonogram projektów z zakresu kultury w 2019 r.:

1) 4 stycznia 2019 r. - akademia dla uczniów szkół powiatowych z okazji 100-lecia powstania wielkopolskiego;

2) 22 stycznia 2019 r. - pokaz filmu pt. „Miłość bezwarunkowa” w ramach projektu Polska Światłoczuła;

3) 25 stycznia 2019 r. - koncerty kolęd Natalii Kukulskiej we wrzesińskiej farze;

4) 9 lutego 2019 r. - koncert Janusza Kasprowicza i Stanisława Marinczenko - piosenki Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena i Toma Waitsa;

5) 2 marca 2019 r. - Kaziuki Wileńskie;

6) 27 kwietnia 2019 r. - akcja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;

7) 8 maja 2019 r. - organizacja rocznicy zakończenia II wojny światowej;

8) 25 maja 2019 r. - koncert Muzyczna Podróż po Europie – Anna Alexandrowicz (sopran), Szymon Chorobiński (fortepian);

9) 7 czerwca 2019 r. - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Val de Loire – Pologne;

10) 11 lipca 2019 r. - organizacja obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej;

11) 1 września 2019 r. - Dożynki Powiatowe w Nekli i koncert Lady Pank;

12) wrzesień 2019 r. - projekt Aktywny Senior - wyjazd seniorów z powiatu wrzesińskiego do Wolfenbüttel oraz wydanie jubileuszowej publikacji z okazji 10-lecia projektu;

13) organizacja innych cyklicznych imprez i wydarzeń kulturalnych (m.in. akcja Jestem Patriotą – listopad, spotkanie literackie z laureatem Nagrody Kościelskich, spotkanie wigilijne starosty wrzesińskiego) oraz wydarzeń jednorazowych.

Działalność w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

1) opracowanie i przyjęcie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021;

2) dotacje celowe na remonty zabytków w 2018 r.:

a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim (10.000,00 zł),

b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach (10.000,00 zł),

c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach (20.000,00 zł),

d) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli (10.000,00 zł),

e) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni (20.000,00 zł), 

f) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce (20.000,00 zł).

3) dotacje celowe na remonty zabytków w 2019 r.

a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim (10.000,00 zł),

b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach (10.000,00 zł),

c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach (10.000,00 zł),

d) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli (10.000,00 zł),

e) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni (10.000,00 zł), 

f) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Kaczanowie (10.000,00 zł).

4) znakowanie zabytków w 2019 r.:

a) dopisane do rejestru zabytków:

 • na terenie gminy Nekla - zespół kościoła parafialnego
   w Targowej Górce,
 • na terenie gminy Września - zespół strzelnicy Bractwa Kurkowego.

Julia Sosna poinformowała, że budżet Wydziału Promocji i Kultury na działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. wyglądał następująco:

1) bieżąca działalność wydziału – 295.835,00 zł;

2) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 92.000,00 zł;

3) prowadzenie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej – 200.000,00 zł.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, kiedy odbędzie się druga tura otwartego konkursu ofert w sprawie przyznania niewykorzystanych środków na zadania w zakresie kultury.

Julia Sosna odpowiedziała, że nie został wyznaczony jeszcze termin.

Wiesława Kowalska zapytała, gdzie można znaleźć informacje na temat otwartych konkursów ofert.

Julia Sosna odpowiedziała, że informacje na temat otwartych konkursów ofert udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał proponowany porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Poprosił Katarzynę Starzyńską, p. o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o przedstawienie projektów uchwał:

1) w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni przy ul. Koszarowej 12. Dodała, że zgodnie z przepisami prawa, aby zlikwidować placówkę należy otrzymać pozytywne opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Związków Zawodowych. Dopowiedziała, że takie opinie uzyskano i można teraz zgodnie z procedurami dokonać likwidacji gimnazjum.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały.

2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 184/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i Specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Dodała, że od dnia 1 września 2019 r. nie będą funkcjonować już szkoły ponadgimnazjalne, dotychczasowe licea ogólnokształcące i dotychczasowe technika przekształcą się z mocy prawa odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika. Dodała, że Rada Powiatu ustala plan sieci szkół od dnia 1 września 2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały.

3) w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że od 2017 r. Powiat Wrzesiński realizuje projekt pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, w  ramach, którego realizowana jest m.in. modernizacja budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Dodała, że od dnia 1 września 2019 r. Powiat Wrzesiński zamierza uruchomić w ww. budynku Bursę Międzyszkolną, która będzie służyć młodzieży spoza Wrześni uczącej się w szkołach i placówkach powiatowych. Dopowiedziała, że nowo utworzona Bursa zostanie włączona w struktury organizacyjne Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Starosta wrzesiński poinformował, że remont bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni został zakończony. Dodał, że będą teraz trwać prace wokół budynku. Dopowiedział, że został rozstrzygnięty przetarg na dostawcę mebli. Zaproponował, aby kolejne posiedzenie komisji odbyło się w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że § 1 ust. 5 projektu uchwały mówi o tym, iż: w bursie mogą mieszkać uczniowie szkół nie wymienionych w ust. 4 oraz studenci szkół wyższych w miarę posiadania wolnych miejsc, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący. Zapytał, czy powiat będzie musiał dopłacał środki finansowe na prowadzenie obiektu.

Stefan Tomczak odpowiedział, że na prowadzenie bursy przekazywana jest subwencja. Dodał, że na jednego ucznia bursy przypada kwota 20,00 zł.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy na studenta też będzie przekazywana kwota 20,00 zł z subwencji.

Stefan Tomczak odpowiedział, że subwencja przekazywana jest tylko na ucznia.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy jest różnica między przekazywaniem subwencji na ucznia internatu, a bursy.

Stefan Tomczak odpowiedział, że subwencja na ucznia internatu i bursy jest w takiej samej kwocie.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały.

4) w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że kryteria wynikają z art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe. Dodała, że organ prowadzący ustala swoje kryteria, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także przyznaje każdemu kryterium wartość punktową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jak należy rozumieć kryterium: miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że kryterium: miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły związane jest z brakiem transportu, ponieważ uczeń może mieszkać niedaleko, jednak nie ma środka transportu, którym mógłby dotrzeć do szkoły.

Wiesława Kowalska zapytała, jaka jest konkurencja na jedno miejsce w bursie.

Stefan Tomczak odpowiedział, że do tej pory nie było problemu z miejscami w internacie.

Członkowie Komisji zaproponowali, aby § 2 ust. 3 pkt 1, który mówi, że: „miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły” otrzymał brzmienie: „miejsce zamieszkania kandydata w odległości i warunkach uniemożliwiających codzienny dojazd do szkoły”.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednomyślnie przyjęli zmianę do projektu uchwały oraz zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.

5) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że bursa jest placówką odpłatną. Dodała, że wysokość opłaty za zakwaterowanie ustala organ prowadzący, natomiast wysokość opłaty za wyżywienie ustala dyrektor Bursy w porozumieniu z organem prowadzącym. Dopowiedziała, że organ prowadzący ustalił kwotę 20,00 zł miesięcznie za pobyt w Bursie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jaka będzie opłata w przypadku studenta.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że w przypadku innych osób zgodnie z rozporządzeniem jest to kwota do 50% kosztów utrzymania. Poinformowała, że Rada Powiatu w tej sprawie podejmie odrębną uchwałę.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące.

Radna Małgorzata Cichacka poinformowała, że dnia 16 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające edukację. Zapytała, czy granty te dotyczą grantów wyrównujących nieobecność nauczycieli w czasie strajku.

Stefan Tomczak odpowiedział, że granty te nie dotyczą wyrównywania nieobecności nauczycieli w czasie strajku. Dodał, że są to granty przeznaczone na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.

 

W pkt 7 Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 5 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Skrzypczak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2019-08-09 09:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.